Hållbarhet, Hälsa och Kvalitet

Med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord arbetar Lantmännen med att ta ansvar för vår påverkan på människor och miljö, för att utveckla affärer som bidrar till en lönsam hållbar utveckling, och skapa ett livskraftigt lantbruk.

Vi på Lantmännen Cerealia tar vår del av ansvaret för hållbarhet som handlar om förtroende, omtanke och respekt. Förtroende för våra produkter – genom att ge konsumenter och kunder möjlighet att göra hållbara, hälsosamma och pålitliga val. Omtanke om miljön – genom att minska negativ miljöpåverkan i hela värdekedjan. Respekt i alla våra relationer – genom att bygga långsiktiga relationer och säkra arbetsplatser, både vad gäller affärspartners och medarbetare. Läs mer om ämnen som är viktiga för oss här.

Ett vänligare vete

Vårt ”Vänligare Vete” har upp till 20% lägre klimatpåverkan jämfört med den genomsnittliga veteproduktionen i Sverige. Kungsörnens Vänligare Vete odlas enligt Lantmännens nya odlingskoncept ”Klimat & Natur”. Sedan slutet av 2015 har 70 000 ton vete med lägre klimatpåverkan skördats på svenska åkrar runt om i landet. Genom den här metoden har vi lyckats sänka koldioxidutsläppen med 6 000 ton.

Ett Vänligare Vete på YouTube

Full av smak - fullproppad med fiber

Vår nya müslisort – Björnbär, dadel & quinoa - ger dig en frukost utöver det vanliga med fokus på smak, texturer och nya spännande kombinationer – naturligt rikt på fullkorn och fiber.

Här hittar du våra müslis

Vi gör bränsle av restprodukter

I vår fabrik i Järna tillverkar vi frukostprodukter baserade på svensk havre. Den största restprodukten från vår produktion – havreskal – behandlas inte som avfall i vår fabrik.      

Istället för att använda fossila bränslen i våra pannor, konverterar vi havreskalen till energi, som sedan används i produktionen. Tack vare detta minskar vi utsläppen av fossila bränslen med cirka 7 500 ton per år.

Den energi som skapas från havreskal används inte bara i vår produktion, vi använder den också för att värma upp 1 400 bostäder i närheten av fabriken i Järna.

Hållbar odling

Den stora utmaningen på 2000-talet är att se till att alla har tillgång till tillräckligt med resurser, samtidigt som vi ska klara av att leva tillsammans inom de ekologiska ramarna på vår enda planet. Vi måste alla äta hälsosam och tillförlitlig mat som produceras med hänsyn till miljöpåverkan. Hållbar odling handlar om att ta itu med de frågor där effekterna och potentialen är störst.

Läs mer på Lantmannen.com

RSPO-certifierad palmolja

För att säkerställa en ansvarsfull tillverkning av palmolja köper vi endast in RSPO-certifierad palmolja. Vi arbetar aktivt för att påskynda omställningen till ansvarfull sourcing, tillsammans med branschkollegor och intresseorganisationer.

Läs mer på Lantmannen.com

Klimatpåverkan

För att bromsa klimatförändringarna och för att säkra ett produktivt framtida jordbruk, så måste klimatpåverkan  från livsmedelsproduktionen minska. Eftersom vi är ett ledande livsmedelsföretag är detta naturligtvis en mycket viktig fråga för oss.

Läs mer på Lantmannen.com

Uppförandekod

Vår uppförandekod innehåller riktlinjer för att säkerställa en god arbetsmiljö och sociala villkor, miljöansvar samt god affärsetik. Uppförandekoden gäller för samtliga medarbetare inom Lantmännen, samt för styrelsemedlemmar och förtroendevalda i ägarorganisationen.

Ladda ner vår uppförandekod (pdf)

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om vårt arbete med ansvar från jord till bord, vår roll, viktiga frågor, vår hållbarhetsredovisning och mycket mer på Lantmännens hemsida. 

Läs mer på Lantmannen.com

"Med hållbarhet som grunden för vår verksamhet, är vårt mål att göra frukost-, lunch- och middagsportioner en lönsam affär för våra kunder genom att erbjuda produkter av hög kvalitet"

Pelle Eriksson, Foodservice

Vi ❤ Varumärken

Ta en närmare titt på våra varumärken