Marknadsledare i Norden inom Business to business

Lantmännen Cerealia är den största leverantören av mjöl- och grynbaserade produkter till bagerier, grossister och livsmedelsindustrin i Norden. Våra varumärken inom business to business är Nord Mills, HavneMøllerne och Regal. Produkterna är tillverkade under största säkerhet och håller alltid en jämn och hög kvalitet. Vi är inte bara en leverantör av mjöl och gryn utan också en ansvarstagande samarbetspartner. Våra professionella medarbetare har stor produktkunskap och kan genom teknisk support samt utbildning bidra med höjd kompetens i ditt bageri.

Våra kunder och deras slutkonsumenter är det viktigaste vi har och vi måste hela tiden arbeta för att förbättra vårt erbjudande. Det gör vi genom att kontinuerligt höja vår kunskap och kompetens så att vi alltid står i framkant när det gäller kvalitet, produktsäkerhet och produktutveckling.

Karolina Valdemarsson | , Business Development & B2B Director, Lantmännen Cerealia

Kvarnverksamhet

Lantmännens sju kvarnar finns i Sverige, Norge och Danmark och har alla samma höga BRC- och kvalitetskrav. Alla leveranser av spannmål analyseras vid anläggningarnas mottagningsplatser och måste godkännas innan spannmålen tas emot. Efter det görs återkommande analyser under hela tillverkningsprocessen för att säkerställa att alla kvalitetskrav uppfylls. Som en sista kontroll testas produkternas kvalitet i våra provbagerier innan varan levereras.


BRC-certifikat

Våra produkter är tillverkade under största produktsäkerhet och har en mycket hög kvalitet. Allt spannmål analyseras flertalet gånger genom hela produktionsledet, från mottagning till färdig produkt.

Ladda ner certifikat

Ekologisk produktion

Alla våra anläggningar är godkända för att tillverka ekologiska produkter.

Spårbarhet

Vi säkerställer spårbarhet ett steg framåt och ett steg bakåt i livsmedelskedjan. På så vis har vi kontroll över helheten i värdekedjan.


Organisation

Våra organisationer ansvarar för sälj- och marknad landsvis. Inom kategorin ”Professional” arbetar åtta personer, med Norden som ansvarsområde. De arbetar bland annat med produktutveckling och vård av befintligt sortiment, men också som teknisk support gentemot kund.


Kontakta B2B

Besöksadress:
von Troils väg 1
213 73 Malmö
Sverige 

Postadress:
Lantmännen Cerealia / Nord Mills
205 03 Malmö
Sverige 

Norge

Besöksadress:
Sandakerveien 62
Oslo
Norge 

Postadress:
Lantmännen Cerealia / Regal
Postboks 4349 Nydalen
0402 Oslo
Norge 

Telefon: +47 22 89 34 95 (konsumentkontakt)
Fax: +47 22 89 34 99 
E-post: cerealia.oslo.kundservice@lantmannen.com

Telefon: 
+46 10 556 56 00 (Växeln)
Telefon: 
+46 20 91 00 92 (Konsumentkontakt)
E-post: 
kundservice@nordmills.se 

Organisationsnummer: 
769605-2856 

Hemsida:

www.nordmills.se